Badanie przekształceń podmiotów gospodarczych

analiza wykresów przez dwóch mężczyzn

W ramach świadczonych usług wykonujemy audyty Planów przekształcenia podmiotów gospodarczych w inną formeę prawną danego podmiotu zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych.

W sprawach przekształceń ściśle współpracujemy z Kancelariami Prawnymi.