Audyty środków pomocowych i projektów unijnych

czarna lupa a wykresach

Fundusze unijne pozyskane w ramach środków pomocowych wymagają, aby wszystkie wydatki poniesione w ramach projektów były certyfikowane przez biegłego rewidenta. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie audytu, który określi, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Nasza firma dysponuje zespołem audytorów i biegłych rewidentów, którzy pomagają beneficjentom w rozliczaniu dotacji. Wykonujemy audyty środków pomocowych z UE, weryfikujemy prawidłowość gospodarowania pozyskanymi funduszami i oceniamy kwalifikowalność wydatków. Ponadto sprawdzamy dokumenty finansowe pod kątem spójności z realizowanymi działaniami oraz oceniamy poprawność tworzonej dokumentacji. Zapewniamy również doradztwo z zakresu księgowego i podatkowego ujmowania dotacji oraz nadzór nad realizacją projektów pod kątem właściwego rozliczania wydatków.

Profesjonalne audyty unijne

Praca biegłych rewidentów, podczas audytu środków pomocowych i projektów unijnych, obejmuje różne obszary i dzieli się na kilka etapów. Należą do nich m.in.:

  • sprawdzenie czy procedury przetargowe odbyły się zgodnie z prawem,
  • ustalenie czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i przepisami,
  • weryfikacja dokumentacji i ocena jej poprawności pod względem rachunkowym,
  • sprawdzenie, czy kosztochłonne działania zrealizowano zgodnie z założeniami, a system zarządzania pozwolił na ich prawidłową realizację,
  • potwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazanych przez beneficjenta.

Świadczymy usługi audytorskie na rzecz Klientów biznesowych oraz instytucji publicznych. W razie pytań lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu.